Pořadatel
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Předseda:
doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.

Členové:
Prof Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. 
Mgr. Karel Souček, Ph.D. 
Mgr. Marcela Vlková, Ph.D. 
RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.
Ing. Lubomír Němec, CSc. 
Jolana Vosáhlová, Ph.D.
RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D.
Mgr. Lucie Říhová, Ph.D.
doc. RNDr. Zbynek Prokop, Ph.D.
Mgr. Radek Fedr

PROGRAMOVÝ VÝBOR

doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. | Předseda
Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. 
Mgr. Karel Souček, Ph.D. 
Mgr. Marcela Vlková, Ph.D. 
RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.
Ing. Lubomír Němec, CSc. 
Jolana Vosáhlová, Ph.D.
RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D.
Mgr. Lucie Říhová, Ph.D.
MVDr. Jozef Janda, Ph.D.
Mgr. Karel Fišer, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
RNDr. Karel Drbal
doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Mgr. Alena Hyršlová Vaculová
RNDr. Martina Vášková, Ph.D.
Ing. Tomáš Vlas
RNDr. Jiří Hrdý
Ing. Štěpánka Luxová
MUDr. Martin Špaček, Ph.D.
RNDr. Jan Svoboda, Ph.D.
Josef Jaroš, Ph.D.
MUDr. Helena Posová, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. 
Mgr. Radek Fedr