Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,

jménem České společnosti pro analytickou cytometrii si Vás dovoluji pozvat na konferenci „Analytická cytometrie X“ pořádanou 21. - 24. 9. 2019 v Hotelu Jezerka, Seč-Ústupky. Pro tuto jubilejní událost jsme se rozhodli zvolit místo konání mimo obvyklá centra cytometrie. Jsme přesvědčeni, že zde zažijeme příjemná a přátelská setkání a budeme se moci společně věnovat zajímavému odbornému programu. Ten bude zahrnovat sérii přednášek špičkových odborníků reprezentujících různé oblasti cytometrie, které pozveme z Evropy i Ameriky. Věříme, že mezioborový a multidisciplinární program bude inspirací pro vaše budoucí projekty v oblasti základního, translačního i klinického výzkumu.
Těšit se můžete na sekce věnované novým metodám, mikrofluidice, buněčné a nádorové biologii, imunologii a hematologii. Edukační moduly, určené především pro začínající kolegy, budou tradičně zaměřené na základy průtokové cytometrie, buněčnou biologii a klinickou cytometrii a nově též na analýzu dat. Účast mladých kolegů na konferenci finančně podpoříme prostřednictvím „travel“ grantů.
Chceme též prohlubovat spolupráci s neakademickým sektorem a budeme pokračovat v osvědčeném formátu firemních miniworkshopů. Víme, že nainstalované demo přístroje a možnost intenzivního vzájemného kontaktu mezi firmami a jejich zákazníky v místě konání konference poskytuje velkou přidanou hodnotu pro celou komunitu „cytometristů“. Pokračujeme ve snaze o zapojení naší cytometrické komunity do komunity mezinárodní, a proto je i v tomto jubilejním ročníku jednacím jazykem konference angličtina tak, aby se i naši zvaní hosté a zahraniční členové našich týmů mohli zapojit do diskuzí. Výjimku děláme pro klinické a základní (edukační i paralelní) sekce, které budou v češtině. 
Jsem skutečně potěšen, že vás mohu pozvat na již desátý ročník naší konference a věřím, že její průběh splní všechna vaše očekávání a naváže či překoná úspěchy z minulých konferencí v Praze, Mikulově a Olomouci.

Karel Souček
Předseda organizačního výboru konference