Pořadatel


 

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Předseda:
Mgr. Karel Souček, Ph.D. 

Členové:
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. 
doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.
Ing. Lubomír Němec, CSc. 
Mgr. Lucie Říhová, Ph.D.
RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D.
Mgr. Marcela Vlková, Ph.D. 
Jolana Vosáhlová, Ph.D.

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR

Mgr. Karel Souček, Ph.D. | Předseda
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. 
Mgr. Radek Fedr 
Mgr. Karel Fišer, Ph.D.
Jan Frič, Ph.D.
MUDr. Tomáš Jelínek
doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.
Ing. Lubomír Němec, CSc. 
RNDr. Martin Novák, Ph.D.
MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.
doc. RNDr. Zbynek Prokop, Ph.D.
Mgr. Lucie Říhová, Ph.D.
RNDr. Jiří Šinkora, Ph.D.
RNDr. Martina Vášková, Ph.D.
Mgr. Marcela Vlková, Ph.D. 
Jolana Vosáhlová, Ph.D.