Aktivní účast

PŘÍJEM ABSTRAKT PŘEDNÁŠEK / POSTERŮ 

Pro zaslání abstraktů přednášek / posterů použijte formulář v rámci on-line registračního systému, kde nahrajete Vámi vytvořený abstrakt podle pokynů níže.

Po spuštění on-line registračního systému zvolte "Vytvořit nový účet". Po vyplnění základních údajů a hesla se Vám otevře přístup do systému, kde můžete vyplnit registrační formulář a zaslat abstrakt vašeho posteru.Vaši registraci je možné zobrazit nebo upravit kdykoli po přihlášení.

Termín pro zaslání abstraktů: do 31. května 2019    prodloužen do 15. června 2019
Podmínkou zařazení přijatého sdělení do programu je registrace jednoho z autorů a zaplacení příslušného registračního poplatku. 
Vyrozumění o přijetí přednášky / posterů: do 24. června 2019


POKYNY PRO VYTVOŘENÍ ABSTRAKTU V ANGLIČTINĚ
Abstrakt je možné posílat v MS Word Document (*.doc) nebo Rich Text File (*.rtf). Maximální velikost souboru je 5MB. 
Jméno souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky a bez mezer.
Abstrakt může obsahovat obrázky. 

Abstrakta jsou požadována v anglickém jazyce.

ŠABLONA KE STAŽENÍ ZDE

Nastavení dokumentu:
Velikost stránky: A5
Okraje: 1 cm na každou stranu
Řádkování: jednoduché
Odsazení a mezery: 0 b (před i za)
Font: Calibri
Velikost písma: 10b

Styly a formátování:
Název abstraktu pište tučným písmem
[volný řádek]
Jméno autora a ostatních spoluautorů pište v této podobě: Novák J., Kovář P., Krejčí A.
[volný řádek]
Název instituce, město a stát pište kurzívou v této podobě: Instituce, Město, Stát
V případě různých institucí označte jména autorů/spoluautorů a instituce číslem v horním indexu (u jména za, u instituce před).
[volný řádek]
Text abstraktu zarovnán do bloku [minimálně 300, maximálně 2000 znaků + mezery]


INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Jednacím jazykem konference je angličtina, ve vyznačených sekcích a při posterových diskuzích též čeština a slovenština.
Přednášky v odborných sekcích budou mít délku 15 min vč. diskuze.

Vzhledem k nabitému odbornému programu budou organizátoři trvat na dodržování maximální délky přednášek. V případě pochybností Vám doporučujeme délku vaší přednášky předem vyzkoušet.

Sdělení v programu PowerPoint (soubory *.ppt, *.pptx, *.pps) nebo v PDF předejte organizátorům nejpozději 30 minut před začátkem vaší sekce! 

Podporovaná média: USB Flash disk a externí HDD kompatibilní s Win7 (bez nutnosti instalace ovladače) a USB rozhraním. Použití vlastních notebooků bude umožněno jen ve výjimečných případech. Pokud potřebujete další technické upřesnění, kontaktujte sekretariát konference.

Posterová sdělení
Pro prezentaci posterových sdělení budou k dispozici profesionální panely orientované na výšku o rozměrech maximálně 90 x 120cm. Materiál k přichycení posteru bude k dispozici na registraci.
Postery budou vystaveny po celou dobu konání konference.