TRAVEL GRANT

UDĚLENÉ TRAVEL GRANTY
 

Jméno Příjmení Instituce
Gabriela Gabčová Ústav imunologie LF UP, Olomouc
Šárka Hnilicová Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Petra Hradicka ÚBEV, PF UPJŠ
Martina Karasová Biofyzikální ústav AV ČR Brno
Barbora Kvokačková FNUSA-ICRC, Brno
Kateřina Nevědělová Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno
Michaela Nováková CLIP-Childhood Leukaemia Investigation Prague
Volodymyr Porokh Masaryk University, Brno
Shyam Sushama Jose FNUSA-ICRCO, St.Anne's University hospital, Brno
Michaela Šímová Přírodovědecká fakulta UK, Praha
Nikola Ternerová 1 LF UK, Praha
Ondřej Vacek Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i.
Michal Vašina Loschmidt Laboratories, Brno
Gerardo Vázquez Institute of Biophysics of the Czech Academy of Sciences, Brno
Petra Buřilová Center for Translational Medicine - CMI, Brno
Viktória Buľková Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej biológie, Košice

 
ČSAC může poskytnout mladým cytometristům tzv. cestovní grant, který bude spočívat v zaplacení registračního poplatku, ubytování a plné penze.

Žadatelé musí zaslat abstrakt přes registrační systém a vyplnit dodatečné informace (v rámci formuláře k zaslání abstrakt) nejpozději do 31. května 2019 15. června 2019. (vyrozumění do 31. července)

Cestovní granty budou schvalovány výborem ČSAC. Počet udělených grantů bude upraven podle rozpočtu konference, s důrazem na kvalitu zaslaného abstraktu, datum zaslání žádosti a členství v cytometrických společnostech.
O cestovní grant může požádat cytometrista z ČR i zahraničí, člen ČSAC. Rozhodnutí představenstva ČSAC je konečné a neodvolatelné.Logo_EN_CSAC2016_ver_2.gif      biolegend_web.jpg
 

Travel granty jsou sponzorovány Českou společností pro analytickou cytometrii a společností BioLegend