Informace pro přednášející

INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Jednacím jazykem konference je angličtina, ve vyznačených sekcích a při posterových diskuzích též čeština a slovenština.

Vzhledem k nabitému odbornému programu budou organizátoři trvat na dodržování maximální délky přednášek. V případě pochybností Vám doporučujeme délku vaší přednášky předem vyzkoušet.

Sdělení v programu PowerPoint (soubory *.ppt, *.pptx, *.pps) nebo v PDF předejte v konkrétním sále nejpozději o přestávku před sekcí, kde bude prezentace uvedena.

Podporovaná média: USB Flash disk a externí HDD kompatibilní s Win7 (bez nutnosti instalace ovladače) a USB rozhraním. Použití vlastních notebooků bude umožněno jen ve výjimečných případech. Pokud potřebujete další technické upřesnění, kontaktujte sekretariát konference.

Posterová sdělení
Pro prezentaci posterových sdělení budou k dispozici profesionální panely orientované na výšku o rozměrech maximálně 100 x 200cm. Materiál k přichycení posteru bude k dispozici na registraci.
Postery budou vystaveny po celou dobu konání konference.
Posterové prezentace připravte o velikosti maximálně 95 x 185 cm (na výšku).