kanderova.jpg
Vážené kolegyně a kolegové,

jménem České společnosti pro analytickou cytometrii si Vás dovoluji pozvat na konferenci „Analytická cytometrie XI“ pořádanou ve dnech 2.–5. října 2021 v Clarion Congress Hotelu v Ostravě. Přestože je současná epidemiologická situace nepříznivá, všichni pevně věříme, že se v říjnu 2021 budeme moci setkat osobně a znovu, jako v minulých letech, se spolu dobře pobavit přátelsky i odborně. 

Chystáme pro Vás zajímavý odborný program sestavený na míru cytometristům ze základního výzkumu i z klinického prostředí, od fyziků přes molekulární biology až po pracovníky z diagnostických laboratoří. Program bude zahrnovat sérii vyzvaných přednášek špičkových zahraničních odborníků i paralelní sekce věnované buněčné a nádorové biologii, buněčným terapiím a hematologii, imunologii včetně té reprodukční, sortování pro single-cell RNA sekvenace, mikrofluidice a analýze dat. Edukační moduly budou nadále zaměřeny na základy cytometrie, buněčnou biologii a klinické aplikace, nově bude připraven i modul sortovací. Věříme, že mezioborový a multidisciplinární program bude inspirací pro vaše budoucí projekty. V rámci spolupráce s neakademickým sektorem budeme nadále pokračovat v osvědčeném formátu firemních miniworkshopů s možností prodiskutovat vaše téma a nacvičit si cytometrické aplikace přímo s aplikačními specialisty. Účast mladých kolegů na konferenci znovu finančně podpoříme prostřednictvím „travel“ grantů. 

Stále se snažíme zapojovat naši cytometrickou komunitu do komunity mezinárodní a proto je i v tomto ročníku jednacím jazykem konference angličtina tak, aby se i naši zvaní hosté a zahraniční členové našich týmů mohli zapojit do diskuzí. Vzhledem k lokaci konference můžeme očekávat i účastníky z Polska. Výjimku uděláme pouze pro klinické a základní edukační sekce, které budou v češtině. 

Velmi mě těší, že vás mohu pozvat na jedenáctý ročník naší konference a věřím, že nám možnost osobního setkání vyjde, konference splní vaše očekávání a naváže na úspěchy z minulých let.

Veronika Kanderová
předsedkyně organizačního výboru konference